Petr Karlík
revizní technik tlakových a plynových zařízení ev. č. 1333/7/13/TZ-R-NA, PK1, HK2
ev.č. 7196/9/21/PZ-R-e,f,g

Co přesně dělám

Odborník v oblasti tlakových nádob a kotlů.

Oprávnění tlak / Oprávnění plyn / Výpis z rejstříku

Revize plynových zařízení

Dle Vyhlášky 21/1979 Sb. a Vyhlášky 85/1978 Sb.

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
V rozsahu PZ-R e,f,g
Regulační stanice plynu - zvyšování a snižování tlaku plynů.
Rozvody plynů - domovní a průmyslové plynovody.
Spotřeba plynů spalováním - spotřebiče do 50 a nad 50kW

Revize tlakových nádob a kotlů

Dle Vyhlášky ČÚBP č.18/1979 a č. 91/1993 Sb.

Revize tlakových nádob stabilních (TNS) dle ČSN 69 0012
Provozní revize
Vnitřní revize
Zkoušky těsnosti
Tlakové zkoušky
Školení obsluh s ověřením znalostí

Revize parních kotlů I. třídy a horkovodních kotlů II. třídy včetně všech tříd nižších.
Dle ČSN 07 0710
Provozní revize
Vnitřní revize
Zkoušky těsnosti
Tlakové zkoušky
Opakované školení topičů
Školení obsluh s ověřením znalostí