Petr Karlík
Revizní technikev. č. 1333/7/13/TZ-R-NA, PK1, HK2
ev.č. 4903/7/14 Z-TZ-NA, PK1,HK2

  • Revize tlakových nádob stabilních
  • Revize kotlů
  • Odborná školení
  • Práce inspekční kamerou
  • Stavební a první tlakové zkoušky tlakových zařízení
  • Orientační měření tloušťky mat,ultrazvukem (NDO)
  • Zpracování pasportů TNS
Co přesně dělám

Odborník v oblasti tlakových nádob a kotlů.

Oprávnění / Osvědčení R-TZ / Osvědčení Z-TZ / Výpis z rejstříku

Revize tlakových nádob a kotlů

Dle Vyhlášky ČÚBP č.18/1979 a č. 91/1993 Sb.

Revize tlakových nádob stabilních (TNS) dle ČSN 69 0012
Provozní revize
Vnitřní revize
Zkoušky těsnosti
Tlakové zkoušky
Školení obsluh s ověřením znalostí

Revize parních kotlů I. třídy a horkovodních kotlů II. třídy včetně všech tříd nižších.
Dle ČSN 07 0710
Provozní revize
Vnitřní revize
Zkoušky těsnosti
Tlakové zkoušky
Opakované školení topičů
Školení obsluh s ověřením znalostí

Konzultace a poradenská činnost

- vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.)
- vystavení pověřovacích listin pro obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 2.)
- vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.)
- sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol
- zajištění popř. vyhotovení duplikátů pasportů tlakových nádob
- nabízím možnost konzultace ohledně provozování tlakových nádob, závad a jejich odstraňování
- nabízím vyškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob stabilních